Tuesday, June 22, 2010

Persepolis Yin Yang


(cyanotyope paper, sunscreen, sunlight, water, Yueni Zhong, 2010)
Yin: 59 cm x 90 cm, Yang: 55.5 cm x 90 cm

No comments:

Post a Comment